360 Graden Meldkamerscan

Hoe ziet u de toekomst van uw meldkamer/control room voor zich? Wat voor rol speelt uw meldkamer, kijkende naar uw core business en wat is nu de status quo? Digitalisatie, de beschikbaarheid van data en verdere professionalisering in de meldkamer wereld zorgt voor veel innovaties. Hiernaast leven we in een tijd waar kwetsbaarheden in uw systeem, of het niet naleven van processen zorgen voor uitdagingen. De 360 Graden Meldkamerscan geeft u een onafhankelijk beeld van waar u staat en wat de mogelijkheden zijn om te werken naar de gewenste situatie.

Meldkamers zijn TriOpSys’s core competentie. Vanaf de start, meer dan 20 jaar geleden, heeft TriOpSys diensten voor en in de meldkamers verricht. Niet alleen de infrastructuur, die 24/7 operationeel moet zijn kent geen geheimen meer. Ook de meldkamer applicaties zelf en de koppelingen met mensen en systemen buiten ‘in het veld’ zijn vertrouwd terrein. Naast de techniek is het van essentieel belang om ook stil te staan bij de processen, de business, organisatie en de daarbij behorende governance.

Het is af en toe nodig. Een ‘status quo bepaling’ van uw omgeving. Maatschappelijke, organisatorische, technologische veranderingen vormen hiervoor de aanleiding. Of omdat behoeftes en wensen veranderen. Om risico’s te analyseren. Om vast te stellen of een omgeving nog voldoet. Incidenteel kan ook, omdat het beheer wordt overgenomen van of overgedragen aan een andere partij. Om de status vast te stellen. Uiteraard ook kijkende naar het aantal kwetsbaarheden in systemen dat toeneemt op ICT-gebied. Weet u zeker dat een omgeving voldoet aan de laatste standaarden en veilig is? Voldoet het aan de gestelde eisen en is deze toekomstbestendig?

Als onafhankelijke meldkamer specialist kunnen wij een eerste beeld schetsen van de status quo van uw omgeving. Wat is de ‘ist situatie’ en welke ambitie heeft uw organisatie (soll)? Vanuit onze expertise kunnen wij een indicatie geven van waar u staat en wij geven concrete adviezen welke acties/stappen uw organisatie kan nemen om tot de gewenste situatie te komen. Onze expertise behelst de volgende domeinen: Business, processen, organisatie, technologie en governance. Om te komen tot een meldkamerscan nemen wij de volgende stappen:

  • Het voeren van interviews;
  • Het opvragen en analyseren van documentatie;
  • (Korte) analyse van uw ICT-omgeving.

Afsluitend met een presentatie/rapportage. De omvang en diepgang van ons onderzoek stemmen wij graag met u af. Uiteraard kunnen wij u als onafhankelijke partij ook helpen met eventuele vervolgacties, of koppelen aan ons ecosysteem (meldkamerplein).

HOE GEZOND ZIJN UW IT-SYSTEMEN?

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak en bekijk wat voor u en uw systemen kunnen betekenen.

Neem contact op