ICT Health Scan

De Technologische ontwikkelingen (en steeds slimmere hackers) vereisen een continu inzicht in de ‘gezondheid’ van uw IT-systemen. Hoe zit dat bij u? Zijn alle beveiligingslekken gedicht, in zowel hard- als software? Zijn alle ‘End of life’-componenten vervangen? Werken alle medewerkers met veilige en actuele systemen en beseffen ze goed waar de gevaren liggen? Hoe toekomstbestendig is uw omgeving?

We leven in bijzondere tijden. Mede vanwege het grote aantal ‘kwetsbaarheden’ op ICT-gebied, die iedere dag opnieuw ontdekt worden.

Zorgdragen voor een ‘gezonde ICT-omgeving’ wordt steeds belangrijker, zodat uw organisatie beschermd is tegen hackers, die uw organisatie proberen te gijzelen via ransomware, of te chanteren door het stelen van gegevens en het vervolgens dreigen van publicatie daarvan. De schade die een hacker veroorzaakt kan enorm zijn.

Maar hoe zorgt u voor een veilige omgeving? Hoe weet u, dat de ICT-afdeling of ingeschakelde ICT-partij ook echt alle gaten heeft gedicht?

TriOpSys kan u helpen om meer zekerheid te krijgen. Door een Health Scan kunnen wij u laten zien of alle benodigde maatregelen zijn getroffen, gebaseerd op onze jarenlange ervaring in Mission Critical IT.

Wij komen niet met vage, ‘hoog over’ adviezen, maar met een concrete lijst van constateringen, middels een overzichtelijk model. Wij brengen voor u alle zaken in kaart, die reeds op orde zijn; alle zaken die verbetering behoeven (maar niet onmiddellijk opgepakt hoeven te worden) en de zaken die onmiddellijk opgepakt moeten worden. Dit omdat de dreiging tot inbraak door hackers groot is. Daarbij zorgen wij ook altijd voor concrete adviezen.

TriOpSys kent binnen haar beheerdiensten een vijftal verschillende gespecialiseerde teams. Dit betreffen tevens de diverse invalshoeken waarin TriOpSys haar beheerdiensten categoriseert, namelijk:

  • Applicatiebeheer;
  • End-point beheer;
  • Netwerkbeheer;
  • Serverbeheer;
  • Virtualisatie & Storage beheer.

Hierbinnen bevinden zich verschillende teamleden, waaronder de zogenaamde “Lead Engineer”. Dit betreft de (meest) Senior Engineer van het team, die zich richt op sturing, advisering en ontwikkeling binnen zijn of haar productgroep. Een naadloos aansluitend aspect op deze werkzaamheden betreft het uitvoeren van een Health Scan op allerlei verschillende lagen binnen een ICT-omgeving. Het uiteindelijke advies wordt dan ook gebaseerd op de bevindingen vanuit de verschillende Lead Engineers en waar nodig in samenspraak met de overige teamleden.

Mocht u ook op zoek zijn naar meer zekerheid en geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening, dan zijn wij graag bereid om onze aanpak toe te lichten en de ICT Health Scan ook voor uw organisatie uit te voeren.

HOE GEZOND ZIJN UW IT-SYSTEMEN?

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak en bekijk wat voor u en uw systemen kunnen betekenen.

Neem contact op