ODS

TriOpSys heeft voor Rijkswaterstaat het systeem ‘Object Data Services’ (ODS) ontwikkeld waarmee alle data van de meer dan 400 RWS objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels op uniforme wijze worden ontsloten.

De besturing van objecten wordt door IA (Industriële Automatisering)-systemen verzorgd. Doorgaans zijn deze gebaseerd op een PLC en SCADA-systeem. Met ODS is het mogelijk om de ruwe data uit deze systemen op te halen en te vertalen naar bruikbare procesinformatie.

De IA-systemen verschillen van object tot object, afhankelijk van de situatie en de aannemer die de realisatie heeft verzorgd. Om met deze verschillen om te kunnen gaan, bestaat ODS uit een generiek centraal component en een specifiek decentraal component. Het decentrale component wordt op het betreffende object geïnstalleerd en praat via OPC met het lokale SCADA-systeem. Vanuit het centrale component kunnen de configuratiegegevens worden aangepast, waarmee wordt bepaald welke procesgegevens – bijvoorbeeld de operationele status van een brug of sluis – beschikbaar worden gesteld.

Generieke Gebruikersinterface (G-GUI)

Nautische Verkeersposten kenmerken zich doorgaans door een bonte verzameling beeldschermen. De verkeersleiders moeten hun aandacht verdelen over verschillende, losstaande applicaties die allemaal hun eigen functies hebben, eigen inlogmethodes kennen, verschillend zijn vormgegeven. Samen met Rijkswaterstaat ontwikkelen wij de Generieke gebruikersinterface die bedienaars een één centraal bediensysteem presenteert afhankelijk van de rol van de bedienaar en de ruimte en het aantal schermen in de betreffende verkeerspost. De onderliggende systemen worden zodanig aangepast dat deze dienst doen als aanleverende data-services waartussen de gegevens real-time worden uitgewisseld en die hun functies en data via de generieke gebruikersinterface beschikbaar stellen.