21 oktober 2016

Security

TriOpSys is al vele jaren actief in het segment Security. In de oorsprong is onze kennis ontstaan door de realisatie van meldkamersystemen voor Randon Beveiliging, VNV Beveiliging (later Securitas,  Niscayah en nu Stanley Security Solutions) en andere organisaties. Daardoor is er binnen TriOpSys een diepgaande kennis ontstaan van software, protocollen en elektronische componenten. Rond 2005 is TriOpSys overgestapt naar het implementeren van dit soort systemen, omdat er steeds meer goede standaard oplossingen op de markt kwamen. Daardoor zijn wij ook steeds meer naar de ‘klantzijde’ verschoven en ondersteunen wij ieder jaar opnieuw bedrijven bij de selectie, aanschaf en implementatie van de systemen. Wij voeren de volgende taken uit op dit gebied:

  • Het houden van audits en reviews op gerealiseerde systemen of op (ontwerp)documenten
  • Het opstellen van eisenlijsten, bijvoorbeeld gebaseerd op risicoanalyses en rekening houdend met ergonomische factoren
  • Het adviseren van klanten over beschikbare softwaresystemen en hardware componenten, zoals meldkamersystemen, inbraakdetectiesystemen, biometrie systemen, brandmeldcentrales, etc.
  • Het opstellen en begeleiden van RFI (Request For Information) en/of RFP (Request For Proposal) trajecten
  • Het verzorgen van het projectmanagement inclusief aansturing van toeleveranciers en interne (vaak ondersteunende) afdelingen bij de klant zelf
  • Het houden en/of aansturen van acceptatietesten
  • Opstellen van functionele specificaties voor de meldkamer-, inbraakdetectie-, camera observatie-, toegangscontrole- en intercomsystemen van de Rabobank

Onze klanten ervaren de aanpak van TriOpSys als professioneel en verfrissend, vooral omdat wij onafhankelijk zijn van de diverse leveranciers. Tegelijk maken we de verbinding tussen de typische productleveranciers in deze sector (pakketten, elektronica, kabels, etc.) en de hoog niveau eisen die vanuit het management van de bedrijven worden gesteld.

MAStermind

Een bijzonder kennisgebied binnen TriOpSys is MAStermind. Dit Amerikaanse pakket van UTC (voorheen General Electric (GE) Security) voor het realiseren van alarmcentrales, is door TriOpSys bij diverse organisaties in Nederland en Engeland uitgerold. Ook hier is gebruik gemaakt van onze uitgebreide algemene meldkamerexpertise, maar door de uitroltrajecten hebben wij ook van het pakket veel kennis opgedaan en een uitstekende relatie met de leverancier opgebouwd. Bezoek de MAStermind website voor meer informatie.