Public Safety & Security

TriOpSys levert binnen het domein openbare orde & veiligheid oplossingen gerelateerd aan omgevingen, die ertoe doen. Waar ieder seconde telt, systemen niet mogen uitvallen en het draait om continuïteit. Hierbij kunt u denken aan meldkamers, of omgevingen waar security van essentieel belang is. Onze activiteiten in dit domein sluiten naadloos aan bij wat TriOpSys breed doet. Dit is enerzijds het adviseren over hoe gewenste doelstellingen te bereiken (advies/business consultancy/project management). Tevens het ontwikkelen en onderhouden van softwareapplicaties en het realiseren van integraties. Vaak met een technische complexe en missie kritische inslag. Ten derde het beheren en hosten van platformen en systemen die 24/7 up en running moeten zijn. TriOpSys levert haar diensten aan eindklanten, maar is vaak ook een partner in consortia om met haar expertise en de partners de klant een gezamenlijke totaaloplossing te bieden.

Public safety

Onder Public Safety vallen producten en diensten, gerelateerd aan openbare orde. Hierbij kunt u denken aan gemeenten en overheidsinstanties als financiële instellingen, zelfstandige bestuursorganen, meldkamers, veiligheidsregio’s, de politie-, brandweer- en ambulance-regio’s. Ook de ‘witte’ sector, zoals ziekenhuizen en laboratoria.

TriOpSys heeft ruim 20 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk in de Public Safety wereld. We volgen de ontwikkelingen rond meldkamers, veiligheidsregio’s, rampen- en (cyber)criminaliteitsbestrijding op de voet.

Dat gecombineerd met onze vakinhoudelijke kennis op het gebied van meldkamers, mobiele oplossingen, softwareontwikkeling, systeemintegratie, virtualisatie en beheer maken ons een uitstekende partner voor complexe projecten rondom ICT-vernieuwing.

Om een beeld te schetsen. Bij onderstaande referenties (Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking) dragen wij zorg voor asset monitoring, managed services en beheer van de RSO-omgevingen. Zo ook detachering van (strategische) consultants om de klant te helpen met meldkamer gerelateerde vraagstukken.

Marc Schilderman

Marc Schilderman

Business Unit Manager PS&S

Willem Groenendaal

Willem Groenendaal

Accountmanager PS&S

Mission Critical Cloud

De TriOpSys Mission Critical Cloud aanpak in de praktijk

TriOpSys heeft een oplossing voor onze klanten voor een veilige cloud omgeving die geheel op Nederlands grondgebied staat en geen buitenlandse eigenaren of bedrijven bij zijn betrokken. De oplossing gaat van Data opslag en back-up naar een volledige cloud oplossing voor uw applicaties met verschillende soorten beveiliging als Vulnerability scanning, Zero Trust Solution, Monitoring, Privileged access management , etc.

ICT Health Scan &

360 Graden Meldkamer scan

Het is af en toe nodig. Een ‘status quo bepaling’ van uw omgeving. Maatschappelijke, organisatorische, technologische veranderingen vormen hiervoor de aanleiding. Of omdat behoeftes en wensen veranderen. Om risico’s te analyseren. Om vast te stellen of een omgeving nog voldoet. Incidenteel kan ook, omdat het beheer wordt overgenomen van of overgedragen aan een andere partij. Om de status vast te stellen. Uiteraard ook kijkende naar het aantal kwetsbaarheden in systemen dat toeneemt op ICT-gebied. Weet u zeker dat een omgeving voldoet aan de laatste standaarden en veilig is? Voldoet het aan de gestelde eisen en is deze toekomstbestendig?

Security

Onder Security vallen diensten die TriOpSys aan meldkamers, beveiligingsbedrijven en overheden aanbiedt. Onze werkzaamheden omvatten een breed palet aan diensten, zoals het aanbesteden, specificeren, testen en beheren van ICT-systemen, toegangssystemen, inrichtingen nieuwbouw, evenals het uitvoeren van audits of second opinions. ICT- en applicatiebeheer, 24/7/365 indien vereist.

TriOpSys is al vele jaren actief in het segment Security. Onze kennis is ontstaan door de realisatie van meldkamersystemen bij diverse klanten in de missie kritische hoek. Daardoor is er binnen TriOpSys een diepgaande kennis van software, protocollen en elektronische componenten.

Omdat er steeds meer goede standaardoplossingen op de markt kwamen, heeft TriOpSys zich ontwikkelt tot implementatie partner waarbij kennis aan de ‘klantzijde’ essentieel is. Wij ondersteunen bedrijven bij de selectie, aanschaf, implementatie en onderhoud van de systemen. Wij voeren de volgende taken uit op dit gebied:

 •  Set houden van audits en reviews op gerealiseerde systemen of op (ontwerp)documenten;
 • Het opstellen van eisenlijsten, bijvoorbeeld gebaseerd op risicoanalyses en rekening houdend met ergonomische factoren;
 • Het adviseren van klanten over beschikbare softwaresystemen en hardwarecomponenten;
 • Het opstellen en begeleiden van RFI (Request For Information) en/of RFP (Request For Proposal) trajecten;
 • Het verzorgen van het projectmanagement inclusief aansturing van toeleveranciers en interne (vaak ondersteunende) afdelingen bij de klant zelf;
 • Het houden en/of aansturen van acceptatietesten;
 • Opstellen van functionele specificaties;
 • Het bouwen en onderhouden van maatwerk software en realiseren van specifieke integraties;
 • Dataprocessing;
 • Het zorg dragen voor analyses;
 • Het het beheren en hosten van platformen en systemen die 24/7 up en running moeten zijn.

Onze klanten ervaren de aanpak van TriOpSys als professioneel en onafhankelijk. Tegelijk maken we de verbinding tussen de typische productleveranciers in deze sector (pakketten, elektronica, kabels, etc.) en de hoog niveau eisen die vanuit het management van de bedrijven worden gesteld.

Voor het domein openbare orde & veiligheid hebben wij specifiek oplossingen ontwikkeld, die breed toepasbaar zijn:

 • Mission Critical Cloud;
 • Message bus;
 • ICT Health Scan & 360 Graden Meldkamer scan.

Zeven bedrijven;

Één partner!

Meldkamerplein

TriOpSys neemt deel in het samenwerkingsverband Meldkamerplein. Dit consortium is opgericht door een aantal gerenommeerde Nederlandse bedrijven, allemaal actief in het domein meldkamers.

De betrokken bedrijven spreken elkaar regelmatig op het gebied van samenwerking en innovatie en zij delen hun kennis. Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken die spelen in meldkamers, verkeerscentrales, Control Rooms, operational centers etc.

Elke partner is gespecialiseerd in minimaal één kennisgebied van de meldkamer. Gezamenlijk vormt Meldkamerplein een sterke partner die een oplossing heeft voor elk klantvraagstuk. Daarbij wordt hoog ingezet innovatie en expertise. Meldkamerplein maakt de toekomst in meldkamers nu al mogelijk.

Deelnemende bedrijven: TriOpSys, Bosch Energy & Building Solutions, EAL, Ordina, Creon, vhp human performance, Inter Visual Systems, Martien van Wijngaarden.