13 oktober 2016

Public Safety & Security

Binnen het segment Public Safety & Security zijn alle activiteiten van TriOpSys op het gebied van meldkamersystemen en beveiliging geconcentreerd.  Onder Public Safety vallen diensten voor de politie-, brandweer- en ambulance-regio’s, maar ook de ‘witte’ sector, zoals ziekenhuizen en laboratoria. Onder Security vallen diensten die TriOpSys aan Beveiligingsbedrijven aanbiedt, alsook de Beveiligingsystemen en -diensten die door TriOpSys worden gerealiseerd.

In de loop der jaren zijn de werkzaamheden van TriOpSys in dit segment geleidelijk verschoven van softwareontwikkeling naar een breed palet aan diensten, zoals het aanbesteden, specificeren, testen en beheren van dergelijke systemen, evenals het uitvoeren van audits of second opinions.

In 2017 heeft TriOpSys, in samenwerking met vhp human performance, SecuRadar gelanceerd. SecuRadar is een innovatief softwaresysteem waarin data uit meer dan 7000 databronnen gekoppeld worden en vervolgens op een kaart weergegeven. Hiermee kunnen gemeentes en veiligheidsregio’s dreigingen voortijdig signaleren en beleidsbeslissingen nemen op basis van concrete data.

TriOpSys is tevens een van de kennispartners van Meldkamerplein.nl, een uniek samenwerkingsverband tussen 7 bedrijven, allen actief binnen de Meldkamers. Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken die spelen in Meldkamers, Verkeerscentrales, Control Rooms, etc. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie!