13 oktober 2016

Public Safety & Security

Binnen het segment Public Safety & Security zijn alle activiteiten van TriOpSys op het gebied van meldkamersystemen en beveiliging geconcentreerd.  Onder Public Safety vallen diensten voor de politie-, brandweer- en ambulance-regio’s, maar ook de ‘witte’ sector, zoals ziekenhuizen en laboratoria. Onder Security vallen diensten die TriOpSys aan Beveiligingsbedrijven aanbiedt, alsook de Beveiligingsystemen en -diensten die door TriOpSys worden gerealiseerd.

In de loop der jaren zijn de werkzaamheden van TriOpSys in dit segment geleidelijk verschoven van softwareontwikkeling naar een breed palet aan diensten, zoals het aanbesteden, specificeren, testen en beheren van dergelijke systemen, evenals het uitvoeren van audits of second opinions.