Defence & Aerospace

Defence en Aerospace hebben veel raakvlakken: de gebruikte systemen verwerken grote hoeveelheden gegevens en de vereiste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze systemen zijn groot. Daarnaast geldt dat data en informatie regelmatig verwerkt moeten worden in afgeschermde omgevingen. TriOpSys heeft daartoe expertise met betrekking tot Information Security Management, en is dan ook ISO 27001 gecertificeerd.

Werken binnen Defence en Aerospace vereist een grote mate van domeinkennis, welke over lange tijd is opgebouwd. Onze opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat deze specialistische kennis en ervaring ook in de toekomst beschikbaar zal zijn. De jarenlange succesvolle relatie tussen TriOpSys en onze opdrachtgevers toont aan dat we het vertrouwen waard zijn.

Binnen onze business unit Defence & Aerospace richten we ons op de volgende marktsegmenten:

  • Defensie
  • Ruimtevaart
  • Luchtvaart
  • Weer & Klimaat

Defensie

Defensie is bij uitstek een mission critical werkterrein. Het is dan ook niet toevallig dat TriOpSys van oudsher hierin actief is. We bouwen mee aan diverse Command & Control (C2) systemen, zowel voor de land- als zeestrijdkrachten, direct voor Defensie of voor de defensie-industrie. Ook hebben we ruime ervaring met het ontwikkelen van simulatoren, een perfect verlengstuk op de operationele werkelijkheid. Zo kunnen situaties geoefend worden die in de echte wereld te gevaarlijk of te kostbaar zouden zijn.

J-STD-016 standaard

De professionals van TriOpSys zijn gewend om met de J-STD-016 (MIL-STD-498) standaard te werken. We gebruiken deze militaire standaard ook in onze projecten voor burgerdoeleinden. Daarnaast hebben de medewerkers over het algemeen een security clearance. Daarmee bent u verzekerd van een partner voor directe, betrouwbare inzet van gespecialiseerde expertise voor uw defensieprojecten.

 

Hans Klaufus

Hans Klaufus

Business Unit Manager Defence & Aerospace

Joy Ong

Joy Ong

Accountmanager Defence & Aerospace

SPIKE

Non-Line of Sight simulatie:

Wapensystemen worden steeds geavanceerder en complexer en daarmee worden steeds meer eisen geteld aan hoogwaardige en realistische oefenfaciliteiten. Het SPIKE is zo’n geavanceerd systeem waarbij gedurende de operatie kan worden bijgestuurd op basis van teruggestuurde video beelden, om zo ook doelen verborgen achter bijvoorbeeld een bomenrij te kunnen zien. De Nederlandse Landmacht traint met SPIKE in het live simulation systeem MCTC, Mobile Combat Training Centre, waarbij eenheden trainen met hun echte systemen en voertuigen in de werkelijke wereld. De deelnemers kunnen elkaar ‘zien’ (ze hebben ‘line of sight’). Door ingebruikname van nieuwe technologie waarbij er niet altijd een zichtlijn is, ‘Non Line of Sight’, is er behoefte ontstaan om gesimuleerde beelden toe te voegen aan de werkelijke wereld. TriOpSys voert samen met TNO en Rheinmetall een internationaal onderzoeksproject uit naar het toepassen van zogenaamde ‘non line of sight’-simulatietechnologie in live-oefenomgevingen voor de Nederlandse en de Duitse krijgsmacht.

TropOmi

Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse makelij dat nauwkeuriger dan ooit de luchtkwaliteit onderzoekt.

Satellietinstrument TropOmi

Ruimtevaart

TriOpSys werkt sinds 2002 nauw samen met een aantal Nederlandse instituten en bedrijven in de space industrie. We ondersteunen deze organisaties met onze IT-expertise en we hebben uitgebreide kennis van en ervaring met satelliet dataprocessing, simulatoren, hard- en software-integratie en (functionele en technische) requirements engineering.

Betrouwbare en krachtige dataprocessing systemen zijn in deze industrie van vitaal belang. Door de jaren heen heeft TriOpSys een goede reputatie opgebouwd op het gebied van zowel dataprocessing voor wetenschappelijke doeleinden, als ook dataprocessing op het gebied van instrumenten en kalibratie.

Gebruikte standaarden

Binnen ons domein Space zijn onze teams gewend om te werken met J-STD-016 (MIL-STD-498), ESA PSS05 en ECSS-normen. Daarnaast werken we met een aantal meta-datastandaarden (zoals ISO 19115 en INSPIRE) en datastandaarden (zoals CCSDS, HDF en HDF-EOS).

Satelliet Dataprocessing

TriOpSys heeft een lange staat van dienst in de ontwikkeling van operationele satelliet dataprocessing software, met name voor missies voor aardobservatie. Zo hebben we L0 tot L1b dataprocessing software ontwikkeld, die ruwe instrumentdata kan converteren naar gekalibreerde data op basis van geolocatie.

Daarnaast zijn we betrokken bij L2 dataprocessing voor het bepalen van geofysische variabelen uit de L1b data en kalibratie dataprocessing voor karakterisering van aardobservatie-instrumenten.

Data processing frameworks, archive centers & portals

We ontwikkelen software voor het verzamelen, opslaan, analyseren, verwerken, distribueren en ontsluiten van data van zowel satellietinstrumenten als sensornetwerken op aarde. De huidige generatie satellieten en sensornetwerken kunnen grote hoeveelheden data genereren. We hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van systemen die betrouwbaar en effectief kunnen omgaan met deze grote hoeveelheden data en tegelijk eindgebruikers gemakkelijk toegang tot deze data kunnen geven.

Consultancy, requirements analyse en engineering

Gewapend met Space domeinkennis, biedt TriOpSys consultancydiensten met betrekking tot het opstellen en analyseren van requirements en engineering activiteiten. We helpen organisaties met de uitvoering en toepassing van relevante normen op het gebied van softwareontwikkeling, dataproduct formats en verspreiding van data. Dit stelt onze klanten in staat om met succes ruimtevaartprojecten uit te voeren.

TropOmi

Tropomi (TROPOspheric Monitoring Instrument) is een aardobservatie-instrument aan boord van de Sentinel-5 Precursor (S5p) satelliet, onderdeel van Copernicus. Copernicus is een Europees programma rondom aardobservatie. Tropomi verricht metingen aan de atmosfeer met als doel om klimaatveranderingen en luchtkwaliteit op onze planeet in kaart te brengen. Tropomi meet o.a. koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide en ozon die zich in de atmosfeer bevinden. De lancering van Sentinel-5P heeft op 13 oktober 2017 plaatsgevonden.

Tropomi is een samenwerkingsproject tussen Nederlandse bedrijven: Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO. Airbus Defence and Space Netherlands is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. KNMI en SRON bewerken de gegevens die Tropomi in de ruimte verzamelt en maken deze geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. TriOpSys is door de KNMI ingeschakeld voor de ontwikkeling van de dataprocessoren die na lancering door het grondsegment gebruikt gaan worden voor het verwerken van de data.

Ontwikkeling data processoren TropOmi

TriOpSys ontwikkelt software voor de L01b processor en de L2-processors. Voor de Tropomi missie zijn de data volumes (15GB L0 en 60GB L1b gegevens per 100 minuten orbit) zeer uitdagend. Om op een schaalbare manier met deze data volumes te werken, is een generieke, multi-threading architectuur ontwikkeld. Deze generieke architectuur kan worden hergebruikt voor andere data processoren. Een plug-in mogelijkheid voor input- en outputmodules en algoritmen, biedt een zeer hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid.

Luchtvaart

Air Traffic Control

Een werkterrein waar de specialismen van TriOpSys prachtig samenkomen is Air Traffic Control: hoge veiligheidseisen, 24×7 continu operationeel blijven, een zeer hoge kwaliteit van de software. Luchtverkeersleiders hebben een zeer verantwoordelijk taak om te zorgen dat verkeerstromen in het Nederlandse luchtruim veilig begeleid worden. In hun dynamische rol moeten luchtverkeersleiders continu de juiste beslissingen maken en anticiperen op veranderingen in variabele factoren zoals weer en landing capaciteit op Schiphol. De professionals van TriOpSys werken nauw samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de doorontwikkeling en instandhouding van verschillende mission-critical systemen die door middel van real-time data het benodigde inzicht geeft aan de luchtverkeersleiding.

Work Load Model

Een mooi voorbeeld is het Work Load Model (WLM) systeem dat TriOpSys heeft gebouwd voor LVNL. Het WLM maakt een nauwkeurige berekening van de werklast van luchtverkeersleiders waarmee de planning geoptimaliseerd wordt, en de werklast van luchtverkeersleiders binnen de normen blijft.

Naast Het WLM is TriOpSys betrokken bij diverse andere projecten binnen LVNL. Onze professionals werken aan zowel de instandhouding van het huidige hoofdverkeersleidingsysteem als aan het ontwikkeltraject van een nieuw verkeersleidingsysteem, dat in de nabije toekomst in gebruik genomen zal worden.

Simulators voor ATC

Training van aspirant luchtverkeersleiders is een belangrijk onderdeel binnen LVNL en TriOpSys heeft gewerkt aan de softwareontwikkeling van meerdere simulators. In de dynamische omgeving waarin LVNL zich bevindt, is het belangrijk om de wensen en belangen van stakeholders inzichtelijk te krijgen. TriOpSys heeft een sterk team van analisten dat LVNL regelmatig ondersteunt op het gebied van requirements specificatie.

Betrouwbare Partner

TriOpSys is daarom sinds vele jaren een betrouwbare partner voor LVNL. Wij bieden een breed scala van ervaring aan, zoals bijvoorbeeld analyse, IT-architectuur ontwerp, softwareontwikkeling, systeem en module testing, ontwerp van IT-infrastructuur en cyber security health-scan. Door onze sterke combinatie van zowel IT-expertise als domein kennis, kunnen wij LVNL ontzorgen en samen luchtvaart beter maken.

 

    Klimaat

    Het weer en klimaat

    TriOpSys ontwikkelt en onderhoudt systemen, waarmee realtime meteorologische gegevens verwerkt, geanalyseerd, gearchiveerd, ontsloten en gedistribueerd kunnen worden. Actuele en accurate informatie over het weer en klimaat is essentieel voor diverse sectoren in onze samenleving. Nauwkeurige weersinformatie is bijvoorbeeld cruciaal voor een veilige en efficiënte doorstroming van het Nederlandse verkeer. Het weer heeft tevens een directe invloed op de transportsector, over land én water. Accurate weersinformatie maakt een optimale en kosteneffectieve routeplanning mogelijk. Actuele klimaatgegevens zijn een belangrijk informatiebron voor het uitwerken van beleid en maatregelen om te komen tot een leefbaar klimaat en het behalen van de klimaatdoelstellingen.