Weer en Klimaat

TriOpSys ontwikkelt en onderhoudt systemen, waarmee realtime meteorologische gegevens verwerkt, geanalyseerd, gearchiveerd, ontsloten en gedistribueerd kunnen worden. Actuele en accurate informatie over het weer en klimaat is essentieel voor diverse sectoren in onze samenleving. Nauwkeurige weersinformatie is bijvoorbeeld cruciaal voor een veilige en efficiënte doorstroming van het Nederlandse verkeer. Het weer heeft tevens een directe invloed op de transportsector, over land én water. Accurate weersinformatie maakt een optimale en kosteneffectieve routeplanning mogelijk. Actuele klimaatgegevens zijn een belangrijk informatiebron voor het uitwerken van beleid en maatregelen om te komen tot een leefbaar klimaat en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Joy Ong

Joy Ong

Account Manager Defence & Aerospace