26 juli 2017

Portaal gladheidsbestrijding

Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een applicatie gerealiseerd waarmee gladheidsgegevens, die Rijkswaterstaat met eigen sensoren verzamelt op het hoofdwegennet, gecombineerd worden met meteorologische gegevens, die het KNMI verzamelt. Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben daarvoor de gecombineerde datastromen ontwikkeld en het KNMI heeft TriOpSys gevraagd om deze applicatie via een browser toegankelijk te maken. Wij hebben daarvoor Bootstrap, Leaflet, Highcharts, DataTables en Angular-JS gebruikt.

Screenshot GladheidsMeldSysteem

Hiermee beschikken de gladheidsco├Ârdinatoren van Rijkswaterstaat over een krachtige tool waarmee ze snel en effectief kunnen beslissen of- en waar zout gestrooid moet worden. In de browser krijgt de gladheidsco├Ârdinator de gecombineerde gegevens te zien op een geografische kaart, in de vorm van grafieken en tabellen.

Dankzij de inzet van browsertechnologie kunnen gebruikers de applicatie op hun PC, tablet en smartphone gebruiken, waardoor de toegankelijkheid van deze applicatie sterk verbeterd is ten opzichte van klassieke oplossingen die alleen op een PC gebruikt kunnen worden.