Binnen het segment Public Safety & Security zijn alle activiteiten van TriOpSys op het gebied van meldkamersystemen en beveiliging geconcentreerd. 

Onder Public Safety vallen producten en diensten gerelateerd aan openbare orde voor gemeenten en overheidsinstanties als financiële instellingen, onderzoeksbureaus, meldkamers, veiligheidsregio’s, de politie-, brandweer- en ambulance-regio’s, maar ook de ‘witte’ sector, zoals ziekenhuizen en laboratoria. De diensten hebben betrekking op projectmanagement, informatie management, process management en ICT.

Onder Security vallen diensten die TriOpSys aan meldkamers, beveiligingsbedrijven en overheden aanbiedt. Onze werkzaamheden omvatten een breed palet aan diensten, zoals het aanbesteden, specificeren, testen en beheren van ICT systemen, toegangssystemen, inrichtingen nieuwbouw, evenals het uitvoeren van audits of second opinions. ICT- en applicatiebeheer, 24/7/365 indien vereist.

SecuRadar – Het TriOpSys Data Analyses Platform
TriOpSys, in samenwerking met vhp human performance, ondersteunt klanten met SecuRadar . SecuRadar is een innovatief softwaresysteem waarin data uit meer dan 7000 databronnen gekoppeld worden en vervolgens op een kaart weergegeven en kunnen worden geanalyseerd. Hiermee kunnen gemeentes en veiligheidsregio’s dreigingen voortijdig signaleren en beleidsbeslissingen nemen op basis van concrete data. Voorbeelden hiervan zijn ondermijning, prostitutie, drugsoverlast, hangjongeren, etc.

SecuCloud – De TriOpSys Mission Critical Cloud aanpak in de praktijk
TriOpSys heeft een oplossing voor onze klanten voor een veilige cloud omgeving die geheel op Nederlands grondgebied staat en geen buitenlandse eigenaren of bedrijven bij zijn betrokken. De oplossing gaat van Data opslag en back-up naar een volledige cloud oplossing voor uw applicaties met verschillende soorten beveiliging als Vulnerability scanning, Zero Trust Solution, Monitoring, Privileged access management , etc.

SecuBus – De TriOpSys Data Distribution Platform
Data genereren en verwerken is en wordt steeds belangrijker. Met SecuBus heeft TriOpSys een oplossing die data uit verschillende bronnen als videocamera’s, geluidscamera’s, sensoren via een doordachte architectuur uniform kan distribueren en uitwisselen onafhankelijk van de leveranciers van deze systemen. SecuBus biedt met datadistributie oplossing aan onze klanten zich te concentreren op de data die nodig en die op één gebruikersomgeving te verwerken. Dit voorkomt vendor lockin en vendor afhankelijkheid, geeft verlaging en grip op de kosten en uniforme rapportage.  

Public Safety

TriOpSys heeft ruim 19 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk in de Public Safety wereld. We volgen de ontwikkelingen rond Gemeenschappelijke Meldkamers, Veiligheidsregio’s, rampen- en criminaliteitsbestrijding op de voet.

Dat, gecombineerd met onze vakinhoudelijke kennis op het gebied van meldkamers, mobiele oplossingen, software ontwikkeling, systems integration, virtualisatie en beheer maken ons een uitstekende partner voor uw complexe projecten rondom ICT-vernieuwing.

Security

TriOpSys is al vele jaren actief in het segment Security. Onze kennis is ontstaan door de realisatie van meldkamersystemen voor Randon Beveiliging, VNV Beveiliging (later Securitas, Niscayah en nu Stanley Security Solutions) en andere organisaties. Daardoor is er binnen TriOpSys een diepgaande kennis van software, protocollen en elektronische componenten.

Omdat er steeds meer goede standaard oplossingen op de markt kwamen, heeft TriOpSys zich ontwikkelt tot implementatie partner waarbij kennis van de ‘klantzijde’ essentieel is. Wij ondersteunen ieder jaar opnieuw bedrijven bij de selectie, aanschaf en implementatie van de systemen. Wij voeren de volgende taken uit op dit gebied:

  • Het houden van audits en reviews op gerealiseerde systemen of op (ontwerp)documenten
  • Het opstellen van eisenlijsten, bijvoorbeeld gebaseerd op risicoanalyses en rekening houdend met ergonomische factoren
  • Het adviseren van klanten over beschikbare softwaresystemen en hardware componenten, zoals meldkamersystemen, inbraakdetectiesystemen, biometrie systemen, brandmeldcentrales, etc.
  • Het opstellen en begeleiden van RFI (Request For Information) en/of RFP (Request For Proposal) trajecten
  • Het verzorgen van het projectmanagement inclusief aansturing van toeleveranciers en interne (vaak ondersteunende) afdelingen bij de klant zelf
  • Het houden en/of aansturen van acceptatietesten
  • Opstellen van functionele specificaties voor de meldkamer-, inbraakdetectie-, camera observatie-, toegangscontrole- en intercomsystemen van de Rabobank

​Onze klanten ervaren de aanpak van TriOpSys als professioneel en verfrissend, vooral omdat wij onafhankelijk zijn van de diverse leveranciers. Tegelijk maken we de verbinding tussen de typische productleveranciers in deze sector (pakketten, elektronica, kabels, etc.) en de hoog niveau eisen die vanuit het management van de bedrijven worden gesteld.

TriOpSys is professioneel, verfrissend en vooral onafhankelijk

Zeven bedrijven;
Eén partner!

Meldkamerplein

TriOpSys neemt deel in het samenwerkingsverband Meldkamerplein. Dit consortium is opgericht door een aantal gerenommeerde Nederlandse bedrijven, allemaal actief in het domein meldkamers.

De betrokken bedrijven spreken elkaar regelmatig op het gebied van samenwerking en innovatie en zij delen hun kennis. Het doel van de samenwerking is het bieden van één kennispartner voor vraagstukken die spelen in meldkamers, verkeerscentrales, Control Rooms, operational centers etc.

Elke partner is gespecialiseerd in minimaal één kennisgebied van de meldkamer. Gezamenlijk vormt Meldkamerplein een sterke partner die een oplossing heeft voor elk klantvraagstuk. Daarbij wordt hoog ingezet innovatie en expertise. Meldkamerplein maakt de toekomst in meldkamers nu al mogelijk.

Deelnemende bedrijven: TriOpSys, Bosch Energy & Building Solutions, EAL, Ordina, Creon, vhp human performance, Inter Visual Systems, Martien van Wijngaarden.