25 juli 2017

Object Data Services

Als onderdeel van het project Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) heeft TriOpSys voor Rijkswaterstaat het systeem ‘Object Data Services’ (ODS) ontwikkeld.

ODS wordt ingezet voor het ontsluiten van data van objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels. De besturing van objecten wordt door IA (Industriële Automatisering)-systemen verzorgd. Doorgaans zijn deze gebaseerd op een PLC en SCADA-systeem. Met ODS is het mogelijk om de ruwe data uit deze systemen op te halen en te vertalen naar bruikbare procesinformatie.

De IA-systemen verschillen van object tot object, afhankelijk van de situatie en de aannemer die de realisatie heeft verzorgd. Om met deze verschillen om te kunnen gaan, bestaat ODS uit een generiek centraal component en een specifiek decentraal component. Het decentrale component wordt op het betreffende object geïnstalleerd en praat via OPC met het lokale SCADA-systeem. Vanuit het centrale component kunnen de configuratiegegevens worden aangepast, waarmee wordt bepaald welke procesgegevens – bijvoorbeeld de operationele status van een brug of sluis – beschikbaar worden gesteld.

Schematisch weergave ODS-project

Het project is op Scrum basis uitgevoerd als onderdeel van de Technische Pilot Verkeersmanagement Centrale van Morgen waar het z’n waarde heeft bewezen. Als gevolg daarvan wordt het geschikt gemaakt voor uitrol over alle objecten, waarmee het onderdeel wordt van de standaard RWS-bouwstenen.