24/7 Monitoring & Control

Er is steeds meer om te monitoren. Traditioneel gezien bestaat dit uit netwerk- en servermonitoring; het bewaken van de ICT-infrastructuur.
Naast systemen zijn we ook steeds beter in staat om vaste en bewegende objecten te monitoren, zowel in gebouwen als daarbuiten.

 Er is steeds meer data beschikbaar. De meeste ICT systemen loggen allerlei informatie, in allerlei formaten. Er is steeds meer technologie beschikbaar om deze gegevens in te winnen en te analyseren. Hierdoor kunnen we volledige processen en ketens monitoren en is het verantwoordelijke management onder alle omstandigheden in control.

 Binnen TriOpSys zien we zo monitoring altijd in relatie tot control. In control zijn is het business vraagstuk waar het om gaat. In control zijn betekent aantoonbaar verantwoordelijkheid kunnen dragen door over de juiste informatie op het juiste moment te beschikken, zodat een goede analyse gemaakt kan worden.

 TriOpSys zorgt voor het monitoren van objecten, systemen of hele procesketens zodat opdrachtgevers grip houden op hun eigen omgeving. Het zorgt ervoor dat de beschikbaarheid op het gevraagde niveau wordt gebracht en gehouden. TriOpSys stelt opdrachtgevers in staat om de juiste rapportages op basis van de monitoringgegevens op te stellen. Daardoor zijn onze opdrachtgevers in control in termen van efficiency, risico’s en kosten.

Wij hebben een volledige 24/7 focus.

Wat kunt u van TriOpSys verwachten?

Wij hebben ervaring met Monitoring & Control in Mission Critical omgevingen. TriOpSys heeft aantoonbare ervaring met verkeerscentrales, alarmcentrales en meldkamersystemen voor politie, brandweer, defensie, marechaussee en beveiligingsbedrijven.

Wij ontwerpen, ontwikkelen en beheren hele specifieke omgevingen. Voor de werkplekken van de centralisten op de meldkamer, bedrijfskritische applicaties voor het inwinnen van verkeersinformatie of Command & Control centers van defensie.

Wij hebben een volledige 24×7 focus. Wij monitoren en zorgen dat opdrachtgevers in control blijven, op afstand, ook buiten kantooruren, vanuit ons Mission Critical Services team.

Wij anticiperen in onze aanpak al op veranderingen. TriOpSys heeft meerdere vaste Scrum teams die software ontwerpen en beheren. Als system integrator gebruiken we waar mogelijk bewezen en standaard oplossingen. Waar nodig vullen we deze aan met maatwerksoftware.

Quickscan

– Welke objecten, systemen of ketens lenen zich voor monitoring?
– Welke technologie wordt hiervoor al ingezet?
– Waar zitten de verbeterpunten?
– Waar liggen de onaanvaardbare risico’s?
– Welke voordelen kan de inzet van nieuw technologie bieden?
– Hoe ziet een mogelijke business case eruit

U

Proof-of-Concept

– Wat zijn de state-of-the-art, proven solutions?
– Wat zijn de requirements op basis waarvan een selectie kan worden gemaakt?
– Welke aspecten moeten worden beproefd?
– Hoe kan in korte tijd de haalbaarheid worden ingeschat?
– Kunnen we een ontwerp realiseren in een pilot-omgeving?

Specificatietrajecten

– Ontwerpen van ICT-architecturen voor complete monitoringoplossingen
– Verzamelen van user requirements
– Uitwerken van technische ontwerpdocumenten
– Documenteren conform documentstandaarden zoals J-STD-16

Systeemontwikkeling-en integratie

– Realiseren en testen van monitoringoplossingen
– Koppelen van sensoren en andere randapparatuur aan bestaande platforms en systemen
– Implementeren en configureren van softwareoplossingen
– Inrichten van dashboards, stoplichtenoverzicht en andere managementinformatie
– Mobiele apps voor alerting en het visualiseren van monitoringresultaten

Monitoring & Maintenance

– In kaart brengen van systeemafhankelijkheden en risicoprofielen
– Daadwerkelijk uitvoeren van de (24×7) monitoring en opvolging, waakdiensten, helpdesk
– Rapporteren over beschikbaarheid met voorstellen voor herstelactiviteiten

    Ook úw systeem kunnen wij 24/7 monitoren

    Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak met één van onze experts op het gebied van Monitoring & Control.

    Neem contact op