Meldkamers

Meldkamers zijn TriOpSys’s Core competentie. Vanaf de start, meer dan 20 jaar geleden, heeft TriOpSys diensten voor en in de meldkamers verricht. Niet alleen de infrastructuur, die 24/7 operationeel moet zijn kent geen geheimen meer. Ook de meldkamer applicaties zelf en de koppelingen met mensen en systemen buiten “in het veld” zijn vertrouwd terrein.

Meldkamers worden voor veel toepassingen ingezet: 112 meldkamers, treinenloopmeldkamers, meldkamers voor toezicht op de operatie, beveiliging (security) en veiligheid (safety) meldkamers, havenmeldkamers en ga zo maar door.

Alle meldkamers hebben gemeen

 • Overzicht van het operatiegebied waar men verantwoordelijk voor is
 • Betrouwbaarheid van dienstverlening
 • Bereikbaarheid van de meldkamer
 • Efficiënt optreden van de operators/centralisten door juiste IT ondersteuning
 • Toegesneden communicatie met de wereld buiten; spraak met mensen, stuursignalen met systemen (zoals (verkeers)lichten, (wissel)schakelaars, ontruimingsinstallaties en toegangssystemen)

Iedere meldkamer stelt daarnaast weer zijn specifieke eisen

 • Een meldkamer opereert redelijk autonoom of juist in een netwerk van andere meldkamers
 • Heeft koppelingen met heel specifieke of juist generieke systemen
 • De werkwijze en protocollen die de operators gebruiken in de meldkamer en de meldkamer applicatie
 • Grote verschillen in schaalgrootte en uitbreidbaarheid
 • Alleen directe dienstverlening of juist ook groot belang voor tracing van zaken in het operatiegebied

In de jaren dat TriOpSys met meldkamers aan de slag is geweest hebben wij alle varianten voorbij zien komen.


En we zien ze nog dagelijks voorbij komen:

We adviseren over de infrastructuur, van enkelvoudig tot meervoudig redundant uitgevoerd, en we implementeren dit ook. Vervolgens nemen wij dit voor veel kanten ook in beheer.

De koppelingen met de mensen en systemen in de buitenwereld vormen een expertise op zich. Soms gaat het om heel toegesneden specialistische systemen als bijvoorbeeld het P2000 systeem waar veel hulpverleners gebruik van maken.

Voor een andere toepassing gaat het om het koppelen van een voertuigsysteem (gevaarlijke stoffen), een geografisch systeem (weg informatie), een locatiesysteem (waar zijn de andere hulpdiensten) een weersysteem (windrichting en stromingen van water) en meer waarbij een Enterprise Service Bus als verbindend element een rol in speelt, zodat een operator in één oogopslag een beoordeling van de situatie kan maken en direct de juiste acties uitzetten.

De infrastructuur en de koppelingen vormen de basis voor de meldkamerapplicatie. Deze moet toegesneden zijn voor het doel. De bewaking van een overzichtelijk bedrijfsterrein met enkele met camera en paslezers bewaakte in- en uitgangen en bedrijfsprocessen die weinig gevaar voor de omgeving vormen en die niet snel kunnen escaleren, stelt geheel andere eisen dan wanneer het tegenovergestelde het geval is. TriOpSys adviseert steeds een meldkameroplossing die qua grootte, prijs, functionaliteit en verwachte groei in de pas loopt.

Daarom ondersteunen we oplossingen van een enkelvoudige meldtafel met een paar displays tot complexe meldkamers met overzichtsschermen die op een gemeenschappelijke wand geprojecteerd worden.

Hierin komt de sterkte van het samenwerkingsverband van het Meldkamerplein tot uiting: Wij kennen het antwoord op de klantvraag of we hebben een gespecialiseerde partner die het antwoord kent; De klant wordt altijd van een onderbouwde, toegesneden oplossing voorzien.

  Toekomst

  De meldkamer van morgen kent 1 centraal begrip: integratie. Om de operator sneller en completer een volledige beoordeling van een situatie te kunnen maken, zal er een verdere integratie van gegevens bronnen optreden die real time een stukje van de puzzel tonen. Ook bronnen waarvan we nu nog niet vermoeden dat deze een rol zullen spelen. (wie had 10 jaar geleden gedacht dat we nu met telefoons files en reisgedrag in kaart brengen). Of denk aan branddetectie met camera’s; het gebeurt al maar we staan nog aan het begin.

  Een andere vorm is mens-machine integratie. Door zelflerende systemen kunnen meldkamer applicaties beslissing ondersteuning bieden voor de operator. Hierdoor kan deze zich in crisissituaties concentreren op de meest impactvolle zaken. Routinematige zaken kunnen dan door het systeem worden afgehandeld.

  In deze zelfde sfeer zit brondata-analyse. Overvoer een operator met 500 camerabeelden waar niets gebeurt en hij zal de twee situaties die wel aandacht verdienen missen.  Hetzelfde geldt voor sensor data. Data die een valide “in orde” situatie weerspiegelt, is nauwelijks interessant. Data of camerabeelden die een ongewone situatie weergeven verdienen de aandacht. Toepassingen als On-Edge processing kunnen een voorselectie voor de operator maken, zodat deze zich daarop kan concentreren. Deze functie wordt nu al in bescheiden mate gebruikt maar zal nog een veel grotere vlucht nemen.

  TriOpSys is actief participant in het integreren van dit soort toepassingen en de nieuwe inzichten vertalen naar een presentatie op de meldkamer. Wij leveren advies en consultancy over huidige en nieuwe toepassingen. Heeft u een vraag hoe u een van uw processen kan bewaken in een meldkamer? Wij komen met een oplossing. Altijd!